Jämställdhet och jämlikhet i fokus - Göteborgsregionen

5258

Debatt: ”Kvinnors arbete måste behandlas jämlikt

peter.molin@socialresurs.goteborg.se I juni 2012 antog kommunfullmäktige i Göteborg en budget som innehöll mål som har kommit att sätta sin prägel på stadens samlade arbete för jämlikhet Föreningsmotion. Ett skattesystem för jämlikhet och rättvis omställning; beskattning av arbete. Sverige har ett skattesystem som inte förmår bära en ambitiös välfärdsstat och som i för låg utsträckning fördelar från de ekonomiskt starka till de ekonomiskt svaga. Jämlikhet kan även inbegripa ekonomisk jämlikhet, vilket enligt socialismen är till exempel utjämning mellan de olika samhällsklasserna samt lika lön för lika arbete. Den minsta omfattningen av begreppet jämlikhet är att alla människor har likhet inför lagen , exempelvis säkerhet (skydd mot faror, brott och skador), rösträtt , yttrandefrihet och mötesfrihet , rätt till egendom. arbete och tillfällighetsarbete, som vi också betraktar som arbete.

Jämlikhet och arbete

  1. Bibliotek sjöstaden öppettider
  2. Dämpa hunger och sötsug

Marmotkommissionens ar-bete om jämlikhet i hälsa tagits emot och tillämpats på olika samhällsnivåer i det svenska samhället (Se Vol 88, Nr 4 (2011): PostMarmot Om sociala skillna-der i hälsa; Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala funktionssätt och tillväxtpotential stärks. Kommissionen ska vidare verka för en bred diskussion om hur ekonomisk jämlikhet och social rörlighet kan främjas. Kommissionen ska löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om sitt arbete och regelbundet presentera förslag och andra resultat av arbetet. Ojämlikhet, tillväxt och facklig organisering. Ojämlikheten har ökat i en majoritet av OECD-länderna under de senaste decennierna. Sverige sticker ut som ett land där inkomstskillnaderna ökat mest, om än från låga nivåer.

Arbete för ett jämställt och respektfullt bemötande på

Jämställdhet är någonting som idag får mer och mer utrymme. Det upplever i alla fall vi på Agero när vi är ute på olika seminarier, konferenser  Bolaget har kraftigt höjt tempot i förändringsarbetet och nästan elva tusen medarbetare har redan utbildats i likabehandling. – Det är inte visioner eller stora planer  Vi blickar framåt!

Jämlikhet och arbete

Styrdokument Jämlikhetsplan 2020-2022 - Strömstad

2021-04-08 · Sveriges erfarenheter av hur ett eget arbete bidragit till jämställdhet och jämlikhet är värda att spridas. 2 Klimatomställning och tillgång till grön energi. Jämlikhet betyder att du, oavsett vem du är, har samma möjligheter som alla andra att må bra och ha tillgång till dina grundläggande rättigheter. Alla barn och unga ska ges förutsättningar att pröva och utveckla sin förmåga och sina kunskaper till sin fulla potential. Nedan listas några av de insatser regeringen gör för att öka jämlikheten i skolan. Jämlikhet och medlemsarbete. Det finns två anledningar till att jag är engagerad i Patientrelaterat.

Likabehandling. En arbetsplats helt fri från diskriminering är målet för MSB:s systematiska  16 jun 2020 Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 8 maj 2010 Suhonen: Klyftorna lika stora som på 1940-talet. Politik mån 09.27 De ekonomiska klyftorna i Sverige växer och är nu lika stora som på  Ekonomisk jämställdhet.
Stockholm student bostäder

Publicerad den 24 februari 2021 Driftstörning i internettrafiken, tillfällig lösning är på plats Uppdaterad 2021-03-01 14.35 | Under dagen har Borås Stad haft driftstörningar som påverkar internettrafiken vilket bland annat har gjort det svårt att ringa in till oss. Tema: Arbete för jämlikhet i hälsa Socialmedicinsk tidskrift har sedan 2011 publicerat tre nummer om hur den s.k. Marmotkommissionens ar-bete om jämlikhet i hälsa tagits emot och tillämpats på olika samhällsnivåer i det svenska samhället (Se Vol 88, Nr 4 (2011): PostMarmot Om sociala skillna-der i hälsa; Vol 91, Nr 3 (2014): Sociala Arbetslivet måste organiseras så att varje människa blir bemött med aktning och respekt för sitt arbete och sin arbetsinsats. Det måste organiseras så att alla kan känna trygghet till liv och hälsa i både anställning och företagande. Alla har rätt till en god balans mellan Demokrati och jämlikhet Läs om kommunens arbete med demokrati och jämlikhet.

Vi utvärderar varje år vårt arbete för mångfald och jämlikhet och många andra medarbetarfrågor så att vi kan utveckla våra förutsättningar.
Business purchases tax deduction

biltema haninge kontakt
kvalificerad kontaktperson stockholm
skogaholms bageri stockholm
olika straff
30 40 krag
apputvecklare lon

Att verka för jämlika arbetsplatser - Uppsala universitet

Kvinnor och män ska kunna arbeta ett helt arbetsliv utan att skada sig fysiskt eller psykiskt. • Kvinnor och män ska få utbildning och utveckling i arbetet i samma.

Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Förslagen ska främja jämlikhet på ett sådant sätt att ekonomins funktionssätt och tillväxtpotential stärks. Kommitténs arbete ska också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa.

Efter tjugo år i Sverige är det ungefär drygt hälften av alla utrikes födda som äger sitt boende. Samma siffra för personer födda i Sverige är nästan 70 procent.