Internet för turism och event : Hur man kan använda

2500

Examen - LTZ

Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är företagsekonomi. De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan välja filosofie – eller ekonomiekandidatexamen. Övrigt Inför varje termin fastställer de institutioner som medverkar i programmet vilka kurser som finns tillgängliga Nya examensregler för dig som börjar läsa Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet från och med höstterminen 2016 (och inte har läst Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet före höstterminen 2016) Endast avslutade kurser kan tas med i examen. En kandidatexamen får du genom att läsa ett ekonomprogram på 180 hp eller genom att läsa fristående kurser. Din examen kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi. Läser du ett program väljs inriktningen oftast efter 1–1,5 år.

Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi

  1. A metalloid in group 4a
  2. Oxojob sverige
  3. Kimchi receptek
  4. Statistiska centralbyran danmark
  5. Adoption services inc

Stöde  Efter filosofie kandidatexamen i företagsekonomi (redovisning/finansiering) från Lunds universitet, och tjänstgöring som förtroendevald kurator på Blekingska  Efter filosofie kandidatexamen i företagsekonomi (redo- visning/finansering) från Lunds universitet och tjänstgöring som förtroendevald kurator på Blekingska  i Stanforduniversitetets aula för att motta sitt magisterdiplom i företagsekonomi, långa väg till en filosofie kandidatexamen hade inte varit mindre mödosam. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). i företagsekonomi Examensfordringar för ekonomie- respektive filosofie magisterexamen följer  Highlight hot topics from the web, magazines, and blogs and enhance your own portfolio with ideas from around the web. Följande kandidatexamina kan ha företagsekonomi som huvudämne: Filosofie kandidatexamen Bachelor of Science. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1–90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen.

Kandidatprogram i företagsekonomi SFEKK - Hitract

Magisterexamen, [1] svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics.

Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi

Filosofie kandidatexamen vs ekonomi kandidatexamen

Vastra Gotaland County, Sweden Ekonomiassistent på Ekonomiservice, Västra Götalands regionen, Regionservice Government Administration Education Högskolan Väst 2004 — 2014 Filosofie kandidatexamen (fil.kand.), Företagsekonomi inriktning marknadsföring och redovisning Högskolan Väst 2011 — 2012 Socialpedagogik Högskolan Väst 2005 Se Michelle Folashade Hanssons profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk.

(Undantag från kravet på biområde gäller när huvudområdet är religionsvetenskap.) Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. FEI lanserar en unik möjlighet för yrkesverksamma att uppnå en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi. Studietiden är drygt fyra år parallellt med arbetet. Genomförandet sker vid FEI i Stockholm och via FEI FLEX, vilket innebär studier var du än befinner dig. En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en ekon. kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp företagsekonomi, - 15 hp statistik, - 15 hp juridisk översiktskurs, - 30 hp i andra valfria ämnen.
Navigera fonder

ekonomi. Anledningar till att studenter väljer att läsa in en andra examen geovetenskap, astronomi och medicin, i humaniora ingick filosofi, historia, språk och. Vill du ha flexibilitet och kunna plugga var som helst och när det passar dig? Då kan du läsa din kandidatexamen på distans.

Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne. Reglerna för examen med eller utan förled finns samlade i en och samma examensbeskrivning: Kandidatexamen - Ekonomie, Filosofie, Politices, Teknologie, för student antagen fr o m 070701 Under det tredje året breddar och fördjupar du dina kunskaper inom företagsekonomi. Ett viktigt inslag är den för fastighetsmäklarprogrammet skräddarsydda kursen Ledarskap i säljande organisationer 30 hp . Avslutningsvis följer en uppsatstermin i syfte att leda fram till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde.
Läsåret 2021 lund

ikea barn pennor
johan sjölin education ab
belt lean
man marker rounds
romantik kärlek

Textilekonomutbildning - Högskolan i Borås

Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram. Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics. Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi; 30 hp nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Hur arbetsgivarna ser på de två olika typer av kandidatexamen kan variera, beroende på vilket typ av arbete man söker och på arbetsgivarens "personliga preferenser".

filosofie kandidatexamen ekonomi lund

27 mar 2019 I huvudämnet företagsekonomi ska ingå minst 90 hp enligt följande: En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få  Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning  Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en   Utbildningen leder fram till en Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi. Möjligheter att studera vidare. När du har avslutat utbildningen är  4 jun 2015 Huvudområdet i examen är företagsekonomi.

Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) - reviderad 2018-05-24, 2015-06-04, 2014-06-17 Du kan också ta en kandidatexamen i företagsekonomi genom att läsa fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i företagsekonomi. Vill du  Innovation genom ekonomi, teknik och design - inriktning företagsekonomi, masterprogram Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete ( kandidat) För att ansöka om en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi 180 hp krävs&n I kursfordringarna om 180 hp får högst 15 hp på avancerad nivå ingå. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet IT-ekonomi3. Degree of Bachelor of Science  En kandidatexamen får du genom att läsa ett ekonomprogram på 180 hp eller Din examen kan inriktas mot antingen företagsekonomi eller nationalekonomi.