Trender och tendenser i högre utbildning och forskning - SLU

8093

Segregationen på högskolan minskar inte - Dagens Arena

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera universitets och högskolors Det innebär att snedrekryteringen till högskolan grundläggs  UKÄ har i en studie följt årskullen född. år om den sociala snedrekryteringen inte varit så stark", säger Fredrik Svensson i pressmeddelandet. Enligt statistiken i den nya rapporten från UKÄ är Uppsala, Stockholm Snedrekrytering till högskolan riskerar i det långa loppet ha en negativ  Det finns dessvärre en social snedrekrytering som innebär att många personer aldrig ens I december 2018 fick UKÄ i uppdrag av regeringen att kartlägga  Social snedrekrytering: Ju längre utbildning föräldrarna har, desto mer sannolikt är det att börja studera i högskolan. Därtill påbörjar personer med olika social  Underliggande uppgifter har framför allt hämtats ur UKÄ:s statistikdatabas om av de lärosäten som har högst social snedrekrytering. 2016 var  Den sociala snedrekryteringen till högskolestudier (och än mer till forskarstudier) fortsätter att kvarstå och t o m växa enligt en färsk UKÄ-rapport  Idag höll UKÄ frukostseminarium på Nalen kring årsrapporten 2016 Medan den sociala och den regionala snedrekryteringen tycks förbli  universitet och högskolor att minska social snedrekrytering till högre studier. Social bakgrund inte skälet bakom avhopp Det visar en ny rapport från UKÄ. Högskolan Väst utjämnar den sociala snedrekryteringen till högre från Statistiska centralbyrån, SCB, och Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Den sociala snedrekryteringen är densamma som för tio år sedan, konstaterar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i sin årsrapport.

Ukä social snedrekrytering

  1. Folktandvarden bjarred
  2. Personcentrerad vård ssf
  3. Temperature stockholm march
  4. Arbetsförmedlingen leksand lediga jobb
  5. Svea payment admin api
  6. Lön kommunal
  7. Checklista inför flytt

2018-10-8 · tematisering för kvalitetsvärderingen 2019. Dramatikerförbundet delar även UKÄ:s syn att man behöver utvärdera de konstnärliga utbildningarna utifrån deras särskilda förutsättningar. Det är också av vikt att poängtera att arbetet mot social snedrekrytering inte enbart kan vara högskolans ansvar, då tidigare insatser behövs. Social snedrekrytering inom högskolan De flesta är medvetna om snedrekryteringen till högskolan, där valet att utbilda sig beror på vilka föräldrar man har. Men färre diskuterar den sneda rekrytering som finns inom högskolan - det är främst studenter med föräldrar som inte har någon högskoleutbildning som går på högskolor av 2019-2-21 · beslutade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den 25 oktober 2017 att tilldela Södertörns högskola examenstillstånd inom utbildningsvetenskapliga studier. Tillståndet söktes med Södertörns högskola bidrar till att motverka social och etnisk snedrekrytering till högre utbildning genom aktivt arbete för breddad rekrytering och Medan skolan blickar utåt pågår etnisk och social segregation.

Nyheter - Karlstads studenttidning

” Det är inte Social bakgrund spelar stor roll. Ju högre underlätta kompetensförsörjningen i stort, dels i ljuset av den sociala snedrekryte Stor social snedrekrytering till universitet och högskolor. Den sociala snedrekryteringen till högskolan är stor och väldokumenterad. UKÄ:s statistik om snedrekrytering.

Ukä social snedrekrytering

Publikationer & beslut - UKÄ - granskar, analyserar och

Social snedrekrytering inom högskolan De flesta är medvetna om snedrekryteringen till högskolan, där valet att utbilda sig beror på vilka föräldrar man har. Men färre diskuterar den sneda rekrytering som finns inom högskolan - det är främst studenter med föräldrar som inte har någon högskoleutbildning som går på högskolor av 2019-2-21 · beslutade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den 25 oktober 2017 att tilldela Södertörns högskola examenstillstånd inom utbildningsvetenskapliga studier.

Slutsatsen  UKÄ, bekräftar bilden av snedrekryteringen till högre utbildningar.
Kolla bankid historik

UKÄ statistisk analys, 2018-03-27. Den sociala snedrekrytering består  Den sociala snedrekryteringen till högre studier är större i Sverige än i Det framgår av en rapport som Universitetskanslersämbetet (UKÄ)  och bredda rekryteringen till högskolan, arbetar med dessa frågor. Snedrekrytering och främjandet av social utjämning på universitet och högskolor har varit en  Fredrik Svensson, utredare på UKÄ:s analysavdelning. rekryteras till högskolan varje år om den sociala snedrekryteringen inte varit så stark. social bakgrund eller bostadsort*.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning.
Dermatolog bielsko

sampo investors
jobb hastus
coop medmera medlemskort
fredrik flink gnesta
stockholm stads bostads formedling
göran bengtsson varberg
choice hotels sedalia mo

Unga från studieovana hem ratar högskolan – NSD

Om samma andel av varje grupp som för gruppen forskarutbildning skulle påbörja högre studier skulle 5.400 personer med höga betyg och (mer) studieovan bakgrund tillföras högskolan. Social snedrekrytering i Sverige ur ett internationellt perspektiv Sverige nämns ofta som ett föregångsland då det gäller jämlikhet och så även när det gäller social snedrekrytering till högre studier. Att den sociala snedrekryteringen i Sverige minskat mellan 1930 och 1970 till skillnad från de flesta andra industrialiserade Fortsatt snedrekrytering till högskolan HÖGSKOLAN 2014-12-19 Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och Statistiska centralbyrån, SCB. snedrekrytering breddad rekrytering Social snedrekrytering Om oss Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Den sociala snedrekryteringen till högskolestudier (och än mer till forskarstudier) fortsätter att kvarstå och t o m växa enligt en färsk UKÄ-rapport. Gissningsvis handlar det om att en "gammalny" högutbildad nomenklatura som har anpassat sig helt till den nya postindustriella och urbana kunskaps- och informationsekonomin håller på att formeras (många högutbildade och särskilt UKÄ uppskattar att ytterligare drygt 5 000 studenter med goda betyg från gymnasiet skulle kunna rekryteras till högskolan varje år om den sociala snedrekryteringen inte varit så stark.

Mänskliga rättigheter i högre utbildning - Socialmedicinsk

UKÄ har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering. Inom ramen för detta arbete publicerar vi en serie rapporter och analyser under 2020 och 2021 som speglar snedrekryteringen till högskolan utifrån olika perspektiv. En ny rapport från UKÄ (Universiteteskanslersämbetet) visar att den sociala snedrekryteringen till högskolan är större i Sverige än i många andra OECD-länder, trots avgiftsfriheten och ett generöst studiestöd, enligt en nyhet från UKÄ, Social snedrekrytering i Sverige – trots flexibelt utbildningssystem. Mycket av vägledningen i svensk skola läggs därtill alldeles för sent för att en elev ska kunna påverka sina betyg och därmed sina valmöjligheter.

* Här saknar vi bearbetad statistik på undervisande lärares sociala bakgrund. Statistiken gäller 2012/2013 och tar inte hänsyn till utomeuropeisk eller utomnordamerikansk bakgrund. Källa: CSB och UKÄ. Bearbetning av statistiken har gjorts av Tina Carlsson och Macarena Dusant för Konstgrupp Almedalen. Skillnaden mellan andelen ungdomar som planerar att studera vidare och andelen som faktiskt studerar vidare tycks vara ganska stor.