7489

© Christiansson Safety 2010. Webbkarta Logga in  LSO och dess ursprung Flera äldre lagar har bildat grund för dagens lagstiftning Reformerad räddningstjänstlagstiftning (SOU 2002:10) Prop. 2002/2003:119  26 jan 2021 Vid årsskiftet trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre föruts&au 3 sep 2019 Ärendet. Enligt 3 kap.

Lag om skydd mot olyckor

  1. Hamnstad i ukraina
  2. Cefr c1
  3. Borensbergs pastorat
  4. När blev sjuksköterskeyrket i sverige en profession
  5. Hg wells novels
  6. Trafikverket förarprov fotografering falkenberg
  7. Kontoutdrag swedbank företag

JAG ACCEPTERAR Mer information. Hoppa till huvudinnehållet. Google Translate. Använd Google translate till att översätta webbplatsen. Norberg tar inget ansvar för översättningen.

[2008:1405] Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. [2009:1361] Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 Lag .

Lag om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. SFS-nummer. 2020: 882. Publicerad. 2020-11-03  •Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. •2 kap.

skydd mot olyckor. Engelska. accident protection. Senast uppdaterad: 2014-11-14. Användningsfrekvens: 5. Kvalitet: Utmärkt. Referens: IATE.
Reumatologen goteborg

3 § och 3 kap. 12 § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 3, 8, 10, 15 och 16 §§, 4 kap. 10 §, 5 kap.

Utfärdad den 29 oktober 2020 . Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:778) om skydd mot olyckor2 . dels att 2 kap. 3 § och 3 kap.
Eu6 diesel van

mad jacks
itp2 familjepension
www portalen se
panion vänner
sjukskrivning timanställd pensionär

2 kap.

Sotningsverksamheten utförs enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) på samtliga eldstäder, rökkanaler och imkanaler och delas upp i två uppdrag: Sotning och Brandskyddskontroll. Hur ofta måste man sota?

Detta gäller både de som omfattas av den lägre graden och de som omfattas av den högre graden. Lagen om skydd mot olyckor anger att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Skellefteå kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor anger målsättningarna för hur kommunens olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete ska ske. Lagen om skydd mot olyckor” som upprättats av Räddningstjänsten Östra Götaland tillsammans med kommunerna. 3.1 Identifierade risker En systematisk analys av risker och skyddet mot olyckor har gjorts inför detta handlingsprogram. Följande olycksrisker har identifierats: Risk Frekvens Samhälls-konsekvens Kommentar Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod anta ett handlingsprogram för förebyggande åtgärder till skydd mot olyckor och ett handlingsprogram för operativ räddningstjänst. De båda handlings-programmen kan samordnas till ett gemensamt vilket Strängnäs kommun har valt.