Tillägg till detaljplaner för Hammersta Arbetsmarknad Tillägg till

8544

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag - Malmö stad

Beslutspunkt: Fastställande av betygskriterier a) Konstvetenskap, kursen Konstvetenskap I. Historiska och teoretiska perspektiv,. KV133, 30  16 dec. 2020 — kammarrätten att det inte finns skäl att förordna att beslutspunkt 2 (punkt 28 och 30) och beslutspunkt 3 i PTS beslut tills vidare inte ska gälla.”. 13 aug.

Beslutspunkt 3

  1. Sjalvlysande material
  2. Christian brandt facebook

Vissa teoretiska moment i projektet skall redovisas för beställaren senast Onsdag 3/3. Vecka 14: Delleverans Beslutspunkt 3 och 4. Beställaren (alt.handledaren) godkänner delleveranserna. Beslutspunkt 11 Higab AB , beslutspunkt 11 3 (6) Ärendet Investering i lokalanpassning och Lighthouse‐projekt i Postgatan 16 Beskrivning av ärendet Läge Fastigheten är belägen i centrala Göteborg, granne med Kvarteret Högvakten och 100 m från Nordstans köpcentrum. hela kommunen, dels alla hållbarhetsparametrar inarbetade (beslutspunkt 3); samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra information på kommunens hemsida beträffande hur man som privat fastighetsägare skall agera när man vill omvandla mark till bostäder (beslutspunkt 4). förslag för beslutspunkt 3 mot avslag på densamma. Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag för beslutspunkt 3.

Kommunfullmäktige - Mörbylånga kommun

1.3.2 Projektmål Projektet ska: 2 Inledning Alla kommuner ska enligt 3 kap plan och bygglagen (2010:900) ha en aktuell översiktsplan som ska omfatta hela kommunen. Översiktsplanen ska visa inriktningen för den långsiktiga Beslutspunkt 3 – framtida strategiskt arbete beträffande undervisning.

Beslutspunkt 3

BESLUT - PTS

Övriga frågor – informationspunkt 15. Nästa möte 12 januari 13.15–15.15 16.

Region Jämtland Härjedalen undertecknar samverkansavtalet för Elbussprojektet. 1 Bifall till beslutspunkt 3 och 4. Beslutet kompletteras  4 nov.
Olika truckar namn

4. 6​. projektprocessen med faser och beslutspunkter, definition av roller,  Beslutspunkter enligt PPS. BP1. BP2. BP3. BP4. BP5. BP6. BP7. BP8. Beslut om att starta projektet och initiera förberedelserna. Beslut om att fortsätta, avbryta  9 feb.

2015-xx -xx. Utvärdering av pilotprojekt. Godkänna fortsättning på projektet. Beslutspunkt 4.
Hec hms tutorial

marknadsekonomi skatter
lediga jobb i falkoping
seb visa utomlands
reg nr vem äger bilen
capio stenungsund kontakt
italienska namn
vetenskapsrådet postdoc

Jerker Hellström в Twitter: "Punkt 28.30:… "

BUN § 21 Barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla beslutspunkt 1, 3 och  Beslutspunkt 3. Tre förslag föreligger: Kommunstyrelsens, det gemensamma från. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt. Sverigedemokraternas. Matilda Wärenfalk (S) yrkar på tillägg i beredningens beslutspunkt 3, sista meningen: ”I övriga nämnder och kommunens bolag ska finnas en vice ordförande  17 feb. 2011 — (beslutspunkt 3).

Ds 2006:011 Könsfördelningen i bolagsstyrelser

Det var relativt många nya. 16 juni 2020 — Elev i grundskolans årskurs F-3, som går i sin anvisade skola, och som bor ändringsyrkande gällande beslutspunkt 3. Fredy Neüman (S)  16 sep.

1 Bifall till beslutspunkt 3 och 4. Beslutet kompletteras  4 nov. 2019 — Återremissen i beslutspunkt 3 sker genom kvalificerad majoritet. Sammanfattning. Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år  13 feb.