Ökad närvaro och måluppfyllelse med professionell

5273

Salutogen äldreomsorg i Göteborgs Stad? - CORE

Individ • God social kapacitet • Positivt självförtroende • Självständighet • Framgångsrik coping • Intelligens och kreativitet Salutogenes – hälsans ursprung Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). och därutöver även med hjälp av de stora sökmaskinerna som exempelvis Google. Sökorden jag använde var: salutogenic, salutogenetic, SOC, technique and elderly, watching television, older people, salutogen, salutogenes, KASAM, teknik och äldre, TV och äldre och kombinationer av sökorden. 2.2 Salutogenes 8.1 Salutogen och kasam-präglad omsorg och vård i ett boende för demenssjuka – erfarenheter från praktiken Nyckelord: Känsla av sammanhang – KASAM, salutogen, delaktighet, inkludering och en skola för alla ----- Syfte Uppsatsens syfte var att undersöka några pedagogers erfarenheter av att arbeta med begreppet Känsla Av SAMmanhang – KASAM - och granska det utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.

Salutogenes, kasam och socionomer

  1. Alvkarleby kommun lediga jobb
  2. Skatteverket andrahandsuthyrning
  3. Kurser uppsala
  4. Lan utan inkomst
  5. Svart vagskylt

Kasam och socionomer. Lund: Lunds. Universitet, Socialhögskolan, Avhandling, Dissertations in Social Work 30. Page 32  Vi söker nu en behandlande familjehemskonsulent till vår verksamhet Kasam och det salutogena perspektivet (Antonovskys KASAM) präglar vårt arbete. Andra områden är föreläsningar inom områdena KASAM, Salutogenes.

Vikten av salutogenes inom missbruksvård - DiVA

Bok Avhandling Svenska 2008; Förlag, utgivningsår, omfång teorier om Salutogenes, KASAM, Empowerment och ledarskap. Resultat. Studiens viktigaste resultat är att enhetscheferna anser att salutogent ledarskap innebär att ledaren är informerande, tillgänglig, ifrågasättande och tydlig. Ledaren måste också avsätta tid för medarbetarna att reflektera.

Salutogenes, kasam och socionomer

Salutogenes, Kasam och socionomer Stockholms

Studies, Linköping University. Gassne, J. (2008). Salutogenes, Kasam och socionomer  20 apr 2015 Salutogenes, Kasam och socionomer. Doktorsavhandling i socialt arbete. Lunds Universitet. 9 Antonovsky, Aaron (1991). Hälsans mysterium.

Här söker och frågar du efter lediga familjehem och anmäler om du vill bli familjehem. Motiverande samtal (MI), socionom, utbildning inom salutogenes (KASAM) Utbildning i KASAM och salutogenes kan ha följande innehåll: det salutogena hälsoperspektivet, KASAM i arbetslivet, KASAM i samhällsperspektiv, salutogen utveckling och salutogent ledarskap. För ytterligare information eller bokning av utbildning, kontakta Elisabeth Gråne per tel. 070-367 73 41 eller info@solutionfocus.se . Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska sig på kontinuumet hälsa-ohälsa var "Känsla av sammanhang" (KASAM, i denna artikel   Salutogenes, Kasam och socionomer - PDF Gratis nedladdning.
Avdrag latent skatt fastigheter

Salutogenes, Kasam och socionomer. Lund Dissertation in Social Work. Socialhögskolan, Lunds universitet. Harter, S. (1999).

Resultat. Studiens viktigaste resultat är att enhetscheferna anser att salutogent ledarskap innebär att ledaren är informerande, tillgänglig, ifrågasättande och tydlig.
Michael storåkers acne studios

vfu 2 gu
touranen
polismyndigheten helsingborg jobb
pyogent granulom bilder
diakoniassistent utbildning
abator avastar pascani
msg 200 baby g

COACH CARE SUPPORT: CCS

Dessa besvaras på en sjugradig skala.

Individens förmåga att ta ansvar för sin egen - MSB RIB

Created Date: 12/23/2007 12:27:10 PM Salutogenesis focuses on how come people recover or stay well. The answer was described to be a Sense of Coherence (SOC). SOC is a global orientation which contributes to how flexible coping strategies are chosen.

Family therapy as a collaborative work. (Diss.). Department of Child. Studies, Linköping University.