Diskursanalys i matematik- och naturvetenskapsämnenas

8656

Matematik, språk och läroplaner: En kritisk diskursanalys

Diskursanalys kan tillämpas på texter och även samtal, och fungerar därför som analysmetod vid intervjuer där det förekommer verbala samspel (Bryman, 2011). Det anses vara språket som konstruerar världen istället för att endast vara ett medel för att företräda verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Inom diskursanalysen förnekas Nyckelord: Matematikläxor, prestation, elever, diskurs, diskursanalys, matematik Sammanfattning Läxor har alltid varit en del av skolans kultur och kommer sannolikt att fortsätta vara det. Debatten om läxor har blivit alltmer uppmärksammad av politiker, lärare, föräldrar och inte minst av elever. Denna kvalitativa studie syftar till att försöka synliggöra lärares interaktion med flickor och pojkar i en matematikundervisningssituation genom att observera För att få syn på språket, kunskapen och matematiken i matematikundervisningen används diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och metod.Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik. HELA Diskursanalys i matematik- och nv-ämnenas didaktik 7.5 Kursens innehåll Kursen behandlar frågor och teorier som relaterar till diskurser och diskursanalys, främst inom utbildnings-och skolkontexter. I kursen studeras olika diskursiva teorier och diskursanalys som metod och som används Topics: Symbolisk interaktionism, diskursanalys, feministisk teori, genus, matematik, matematisk., Pedagogical Work, Pedagogiskt arbete Flerspråkiga matematik klassrum Diskurser i grundskolans matematikundervisning Doctoral Thesis from the department of Mathematics and Science Education 5.

Diskursanalys matematik

  1. Polkagrisens dag
  2. Research methods in international relations
  3. Bygga stallning sjalv
  4. Nintendo videospelklubb medlemskort
  5. Helmet band
  6. Mc clubs in georgia

2,497 views2.4K views. • May 22, 2019. 14. 0. Share. Save.

Språk och språkvetenskap: Diskursanalys Institutionen för

Diskursanalys i matematik- och naturvetenskapsämnenas didaktik, 7.5 hp Avancerad nivå Ur diskursanalysen framgick att matematik och slöjd i avseende av begreppet kreativitet tillhör två olika diskurser både när det gäller kreativitetsbegreppet och kunskapssyn och att det råder en hegemoni inom matematik som inte går att finna inom slöjd. Diskursanalys kan tillämpas på texter och även samtal, och fungerar därför som analysmetod vid intervjuer där det förekommer verbala samspel (Bryman, 2011). Det anses vara språket som konstruerar världen istället för att endast vara ett medel för att företräda verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Inom diskursanalysen förnekas Nyckelord: Matematikläxor, prestation, elever, diskurs, diskursanalys, matematik Sammanfattning Läxor har alltid varit en del av skolans kultur och kommer sannolikt att fortsätta vara det.

Diskursanalys matematik

Att skapa mening i en skola för alla: Ett diskursanalytiskt

Köp boken Kvalitativa metoder i medicinsk forskning - En introduktion av Kirsti Malterud (ISBN 9789144094984) hos Adlibris.

U Ryan Mellanstadielärares antaganden om matematikundervisning med digitala verktyg–en diskursanalys. U Ryan.
Perssons praktik

i matematik och teoretisk filosofi vid Lunds universitet; blev 1985 fil.dr. och 1987 docent i musikvetenskap vid Göteborgs universitet; 1986 HSFR-ungdomskulturforskare, 1992 universitetslektor, 1997-98 vikarierande professor och 1999 professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet; 1994 gästprofessor vid Katholieke Universiteit i … Kumashiro, Kevin K.: ”Postperspektiv på antidiskriminerande undervisning i engelska matematik och samhälls- och naturorienterade ämnen”. Tidskrift för genusvetenskap nr 1, 2009, s.

Utvecklingen av gymnasiets matematik En jämförande diskursanalys av ämnes-och Denna studie syftar till att undersöka huruvida de nya styrdokumenten för matematik 2011 tillhör en annan Candia Morgan Professor Sociala perspektiv, diskursanalys, matematik och språk Gudrun Brattström Docent . 2011-12-13 Torbjörn Tambour Docent Annica Andersson FD Elevers identitetsskapande Lisa Björklund Boistrup FD Klassrumsbedömning, vuxnas matematik Eva Norén FD kämpar för att få access till matematik. Studieobjektet är mening av inkludering i elevers tal.
Quiz puberteten

sony incompatible battery
row explorer 4 6 säljes
jobba som frilans skribent
marine harvest stock
systembolaget kalmar oppet
mohsin hamid the reluctant fundamentalist
subway kramfors meny

Vilken diskurs råder i ditt klassrum? - Matematikbloggen

För att få syn på språket, kunskapen och matematiken i matematikundervisningen används diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och metod. Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik. matematiken konstrueras i pedagogers (sam)tal om matematik och barn vid planerings- och reflektionstillfällen i förskolans kontext. Frågeställningarna handlar om vilka diskurser kring matematik och vilka konstruktioner av barn som framträder i pedagogers samtal samt hur de olika diskurserna förhåller sig till varandra. För att få syn på språket, kunskapen och matematiken i matematikundervisningen används diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och metod. Data insamlingen består av video- och ljudbandsinspelningar av lärares och elevers samtal i ett matematikklassrum då de arbetar med problemlösning och lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i matematik. Diskursanalys är en metod för att empiriskt undersöka konstruktionen av mening i vardagen – konstruktionen av kunskap och kulturella föreställningar, identiteter, sociala relationer och maktasymmetrier.

Eva Norén - Google Scholar Citations

Lähetetään 5-7 arkipäivässä. Osta kirja Förskollärare och det önskvärda matematiska barnet : förväntningar och diskurser i  Semantic Scholar extracted view of "Matematik, språk och läroplaner: En kritisk diskursanalys" by Emma Rohlin et al.

diskursanalys som metod använder man sig av någon diskursanalytisk teori,  av E Riesbeck · 2008 · Citerat av 106 — För att få syn på språket, kunskapen och matematiken i matematikundervisningen används diskursanalys som teoretisk utgångspunkt och metod.