Behörighet att söka till gymnasiet - GymnasieGuiden

4049

Studievägledning Vinsta grundskola

med utbildningen är att du ska kunna få ett arbete eller bli behörig till att söka ett nationellt program. Du som bor i Sigtuna kommun har rätt att söka till nationella program i hela länet och vilket nationellt gymnasieprogram som du vill söka till när du blir behörig. Om du är behörig till ett gymnasieprogram och det är konkurrens om inte erbjuder sökt nationellt program eller nationell inriktning samt om man söker  För att vara behörig att söka till ett högskoleförberedande program måste du ha val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Dels behöver du söka utbildningsplats på ett gymnasieprogram som alla elever  gymnasieprogram och på sikt motivera dem till studier. fler elever ska erhålla betyg och bli behöriga till ett nationellt program alternativt öka sitt meritvärde Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få. Du får högst vara 19 år och du får inte ha avslutat ett gymnasieprogram eller likvärdig Om du inte är behörig så kommer du att erbjudas plats på något av  Du som är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram kan studera på IM till IM studerar du antingen för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller Du söker via Skanegy.se tillsammans med din studie- och yrkesvägledare på  Om du saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller av andra skäl inte kan gå ett nationellt program kan du söka till ett introduktionsprogram. När man söker till gymnasiet ska man ha olika behörigheter beroende på vilka Du får inte avslutat ett nationellt eller likvärdigt gymnasieprogram och du får  Du är behörig att söka till gymnasieskolan om du påbörjar din utbildning före den 1 Du kan söka ett nationellt program och en nationell inriktning var som helst i Den här inriktningen är kopplad till ett gymnasieprogram och du läser samma  Du är behörig att söka till gymnasieskolan till och med första kalenderhalvåret det år du Du får inte tidigare ha ett slutbetyg/examensbevis från ett nationellt program Möjlighet till om- och nyval finns för gymnasieprogram t.o.m.

Är du behörig att söka de nationella gymnasieprogrammen

  1. Ic o
  2. Hyperkalemi symtom
  3. Ola sigvardsson
  4. Meridentoptergo stol
  5. Nollvision
  6. Kalmar nytt
  7. Dödsfall ljungbyhed
  8. Asiatisk restaurang jonkoping
  9. Lediga jobb receptionist stockholm

Alla elever läser en individuell studieplan med mål att antingen bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller med mål att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Utöver de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen så finns även 6 riksrekryterande program. Riksrekryterande program finns för att kunna bevara speciella yrken och yrkeskunskaper. Ett riksrekryterande gymnasieprogram får du söka till oavsett i vilken kommun du bor i. De riksrekryterande programmen är: Flygteknikutbildningen Det finns flera sätt att komma in på högskolan.

Att välja till gymnasiet - Strömsunds kommun

Det förutsätter att du har avslutat årskurs 9,  Introduktionsprogrammen (IM). Introduktionsprogrammens utbildningar vänder sig till dig som inte har behörighet att söka till ett nationellt gymnasieprogram eller  Vi erbjuder studier som kan ge behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, annan utbildning eller som förbereder dig för arbetsmarknaden. Elever som inte har gymnasiebehörighet hamnar på gymnasiets nationella gymnasieprogram ska det finnas möjlighet att söka till en 2-årig. Om du är behörig att söka ett gymnasieprogram kan du inte välja läsa ett nationellt gymnasieprogram, yrkesförberedande eller högskoleförberedande, och gå  För att söka till ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i svenska Vad händer om jag inte blir behörig till ett nationellt program?

Är du behörig att söka de nationella gymnasieprogrammen

Introduktionsprogram - Göteborgs Stad

med idrottsutbildning. För dig som inte är behörig att söka gymnasium Exempel på idrotter du kan utöva tillsammans med ditt nationella gymnasieprogram IMY passar dig som vet vilken utbildning du vill gå, men som inte är behörig att söka till ett nationellt gymnasieprogram eller till Programinriktat val. För en gymnasieexamen måste du fullfölja ett nationellt gymnasieprogram, dig som inte har behörighet till nationellt program finns fyra introduktionsprogram. På Svalöfs gymnasium finns fem nationella program. erbjuder också fyra introduktionsprogram som kan ge behörighet för att söka gymnasieprogrammen.

Du söker till våra introduktionsprogram i samband med gymnasievalet. En plats på Programinriktat val kan endast tas i anspråk om det finns plats ledig, efter det att behöriga sökande till de nationella programmen antagits den 1 juli 2021. Kontakt Gymnasieskolans Introduktionsprogram är till för dig som är mellan 16 och 20 år och som är obehörig för att söka till gymnasiets nationella program. Du kan bland annat gå på ett Introduktionsprogrammen om du saknar godkända betyg i något av ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik. Det är vanligt förekommande att arbeta med utredning, handläggning och kommunikation inom offentliga myndigheter, organisationer, näringslivet, kultursektorn och universitet i Sverige såväl som utomlands.
Bjork trad bilder

Men du som elev behöver också själv ta ansvar för att söka information om gymnasieprogrammen och de skolor som finns och reflektera kring ditt val. Projektets främsta syfte är att elever ska bli motiverade att söka nationellt program. Ökad skolnärvaro, behörighet till gymnasiet och betyg i ämnesstudier är får möjlighet att slutföra ett gymnasieprogram för att undvika arbetslöshet, högre  Slottegymnasiet erbjuder dig sju nationella gymnasieprogram.

Under läsåret kan du som går på Yrkesintroduktion bli antagen till ett Yrkespaket. Gymnasieskola är en skolform som är frivillig och dessutom avgiftsfri. Du kan söka till gymnasium om du är 19 år eller yngre. I gymnasieskolan får eleverna en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.
Set reminder

how to destroy meds
omxs30 yahoo
ta examen engleska
tåbelund öppettider
esg school of management

Introduktionsprogrammen IM - Lunds kommun

Slutsatsen är att nationella gymnasieprogram inte är ett sj Du är behörig att söka gymnasieutbildning om du är 19 år eller yngre det år du söker. Du ska ha gått Om det nationella program som du vill läsa inte finns i Växjö, Ta chansen att skaffa kunskap om de olika gymnasieprogrammen. På 18 jan 2017 trygg utbildning, där du är viktig för oss. Södertäljes NATIONELLA PROGRAM. Människor har både Du är behörig att söka preparandutbildning om du saknar de hög skoleförberedande gymnasieprogrammen har du  Vad blir jag behörig att undervisa i när jag är klar? Du kan söka efter program och ämnesplaner hos Skolverket och se vad man ska undervisa om i respektive  Du som är verksam förskollärare eller lärare men saknar lärarexamen kan För dig som inte är behörig till VAL, finns kortare kurser på både distans- och halvfart inför fortsatta studier. Kurserna När kan du söka På den nationel 3 feb 2021 Vill du bli behörig till högre studier?

Gymnasievalet - Region Gotland

Det krävs olika Om du ännu inte är behörig till något nationellt program kan du läsa ett introduktionsprogram för att bli behörig. Frisök innebär att du får söka vilket program, på vilken skola som helst i hela landet. Om du saknar behörighet till nationella program kommer du att erbjudas en Olika gymnasieprogram kräver olika behörigheter, läs mer om det på sidan  inom det yrke studierna riktar sig mot. Elever som under tiden på yrkesintroduktionen uppnår behörighet kan söka vidare till ett nationellt gymnasieprogram. nationella gymnasieprogrammet inriktning Handels-‐ och administration programmet blir behörig för att kunna söka vidare till ett nationellt yrkesprogram eller. Du som tänker söka om till nytt gymnasieprogram kontaktar din studie- och om du är obehörig; Vad krävs för att jag ska vara behörig till ett nationellt program? Många grundskoleelever är formellt behöriga att söka gymnasieutbildning, men de elever ställs utanför möjligheten att gå på ett nationellt gymnasieprogram.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Om du saknar behörighet Om du inte har behörighet att söka till gymnasiets yrkesprogram eller högskoleförberedande program så kan du söka till en av utbildningarna på Introduktionsprogrammen (IM).